ILC hálózat / ILC network: 

Beszédcentrikus tanítási módszer

A beszéd centrikus angol tanulási módszert használjuk.

Mitől gyorsabb az angol tanulás?

A nyelvtanítás alapja a beszélgetés.

  • Lényegesen több szót használ egy óra alatt, mint a hagyományos módszerek,
  • emiatt negyed annyi időt kell szánni a tanulásra.
  • Egy nyelvben általában 180 szót mondanak egy perc alatt.  A mi  tanárainknak  pedig 220 szót kell használnia ugyanennyi idő alatt.

Több angol felmérés igazolja, hogy a beszédcentrikus módszerrel gyorsabban lehet megtanulni beszélni, de ennek feltétele a rendszeres jelenlét az órákon. Az új anyagot az órán többször, teljes egészében átismétlik.

Nyelvtanuláskor- ahogy zene-vagy gépírástanulás esetén is - a feltételes reflexünket használjuk. A gyors reflexet pedig mechanikus ismétléssel lehet fejleszteni. Az állandó, pergő szövegismétlések lehetővé teszik, hogy a tananyagot a diákok az órán sajátítsák el, külön felkészülés nélkül.

A módszernek nem része a házi feladat, ez alól kivétel csupán az, hogy a rövid tollbamondásokat otthon kell kijavítani. Minden elvégzett szint és könyv végén - az előrehaladás ellenőrzése érdekében - rövid vizsga van.

Hogy folyik az angol oktatás?

  • Az oktatás csak angol nyelven történik, anyanyelvi tanárokkal.
  • Az órákon mindenki aktívan részt vesz, a diákok folyamatosan válaszolnak a feltett kérdésekre.
  • Az állandó ismétlés segíti a gyorsabb szövegértés és beszédkészség kialakítását.

Az órán nemcsak az angol nyelvtant, hanem annak mindennapi használatát is megismeri a hallgató.

A foglalkozások kis csoportokban folynak (5-10 fő), amely segíti az eredményesebb és gyorsabb tanulást.

Kiknek ajánljuk a beszédcentrikus módszert?

  • A beszédcentrikus módszer - a nyelvtanulás céljától függetlenül - minden korosztálynak megfelelő.
  • A tananyag speciális szakterületek számára speciális felkészülést és társalgást tesz lehetővé szakirányú és változatos szókincs beépítésével.
  • A módszer felkészít az egész világon elfogadott nemzetközi nyelvvizsgák sikeres elvégzésére.